פלסטיסייזר פוליאסטר PL-100E


Polyester plasticizer PL-100E
מודל ערך חומצה MG KOH / G ערך הידרוקסיל MG KOH/G נקודת התכה °C מראה (תכונות פיזיות)
PL-100E 106-118 50 מעט צהוב מוצק

Compared to conventional plasticizers, PL-100E offers the following advantages:

1. Strong environmental protection: PL-100E uses environmentally friendly plasticizers, does not contain any dangerous substances, and complies with environmental regulations.

2. Low volatility: PL-100E has low volatility, which can improve the safety of the production workshop.

3. Excellent physical properties: PL-100E can improve the heat resistance, weather resistance and mechanical properties of PVC pipe and PVC cable material, making it more durable.
 
Polyester plasticizer PL-100E is suitable for the production of PVC pipe and PVC cable material.