מוצר זה מאמץ אלכוהול עם סיכה מעולה וחומצה לתגובת אסטריפיקציה, ושולט בתהליך תגובת האסטריפיקציה בהתאם למאפייני חומרי הגלם, כך שהוא יכול לייצר שני סוגים של פולימרים קוטביים חזקים עם שרשראות פחמן ארוכות.

הצג מוצר
חומרי סיכה אסתר EL-N551

מוצר זה מאמץ אלכוהול עם סיכה מעולה וחומצה לתגובת אסטריפיקציה, ושולט בתהליך תגובת האסטריפיקציה בהתאם למאפייני חומרי הגלם, כך שהוא יכול לייצר שני סוגים של פולימרים קוטביים חזקים עם שרשראות פחמן ארוכות.